Thursday, June 23, 2005

unións libres

o matrimonio é unha herdanza da tradición xudeu - cristiá, que a igrexa católica converteu en fórmula (que eles denominan sacramental) para tutelar e dirixir a sociedade.

é historicamente o cristianismo quen consagra, en europa, o matrimonio heterosexual como fórmula de vinculación das persoas ante o estado. nesa defensa están de acordo os presentados como reaccionarios (o papa bieito dezaseis e os monseñores) e os presentados como innovadores (hans küng ou miret magdalena). a diplomacia vaticana sempre foi moi hábil nese dobre xogo de manter diferenzas aparentes para preservar, no fondo, a unidade de acción.

unha ollada a outras sociedades (a través de antropólogos como f. engels, margaret mead, marvin harris, godfrey lienhardt ) permite observar a condición antinatural do matrimonio cristián, porque non pode merecer outro cualificativo a imposición dunha parella sexual para toda a vida.

non é labor do estado casar nin descasar, senón constatar. para resolver problemas, están os tribunais de xustiza. non importa se as persoas que se vinculan son homosexuais, heterosexuais, tres ou vinte... de seu, constitúen unha agrupación civil e teñen dereito a presentarse, como tal, ante o estado. sinxelamente.

xesús manuel valcárcel

0 Comments:

Post a Comment

<< Home