Tuesday, July 26, 2005

cidade da cultura ánxel casal

en palabras de castelao, "casal fixo por galiza máis ca todos nós". a figura de ánxel casal, pola súa importancia cultural e política, e pola súa tráxica morte, merece un recordo especialísimo no corazón de galegos e galegas.
a súa magnanimidade editorial, o seu honrado compromiso republicano e a súa xenerosidade con escritores e artistas, demandan para el un lugar de honra nos recoñecementos que xa son posibles.
como alcalde de compostela, cando foi asasinado, como editor e promotor cultural por conta propia, ánxel casal é a personalidade máis axeitada, a criterio da agrupación literaria sentimentalista, para darlle nome á cidade da cultura que axiña abrirá as súas portas na capital de galicia.

2 Comments:

Blogger dominique23julien said...

Just passing by your blog and though you'd like this website.

3:29 PM  
Blogger eddgibson05818870 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

4:10 PM  

Post a Comment

<< Home